Kabinet stelt nieuwe wet voor ZZPers uit

De werknemer met een auto van de zaak die de bijtelling privégebruik auto wil vermijden moet kunnen aantonen dat hij die auto voor niet meer dan 500 kilometer voor privé gebruikt. Hij kan dat aantonen met een kilometer administratie of anderszins; de vrije bewijsleer is hier van toepassing.

De inspecteur heeft een hoge voorkeur voor een kilometeradministratie als bewijsmiddel. Dat biedt hem de meeste (digitale) controlemogelijkheden. Een correcte rittenadministratie moet inzicht bieden in alle in het kalenderjaar verreden kilometers. Een ondeugdelijke rittenadministratie kan veel geld kosten. Als er ‘gerommeld’ is met de vastlegging van het autogebruik kan de inspecteur een forse boete opleggen bij de naheffing. Hof Amsterdam heeft recent beslist dat bij een slordige rittenadministratie geen sprake is van grove schuld; een boete van 50% of meer is slechts aan de orde als vaststaat dat de automobilist met zijn ondeugdelijke rittenadministratie het privégebruik van de auto heeft willen maskeren.